Home

Misiune

In raport de Directiile strategice de activitate, misiunea Fundatiei Colegiului National de Aparare are in vedere:

  • dezvoltarea culturii civice prin initierea si derularea de proiecte in domeniul securitatii si apararii, abordand mai multe domenii: militar, economic, cultural etc., la nivel local, regional, statal
  • derularea de activitati vizand promovarea, constientizarea si educarea tinerilor in domeniul securitatii si apararii nationale prin derularea de actiuni dedicate: evenimente, conferinte, comunicari de presa, actiuni umanitare
  • schimbarea perceptiei societatii civile privind rolul si importanta institutiilor cu rol in mentinerea securitatii si sigurantei nationale
  • dezvoltarea relatiilor institutionale ale Fundatiei CNAp prin incheierea de parteneriate strategice cu institutiile si autoritatile publice din tara si strainatate, cu alte organisme si organizatii neguvernamentale de profil
  • elaborarea si implementarea unor proiecte de parteneriat si colaborare cu institutii de formare profesionala continua in domeniul securitatii nationale, de protectie a mediului etc.
  • Newsletter