Home

Convocator Adunare Generala – 07.05.2019

CONVOCATOR

În temeiul art. 7 din Statut se convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 07.05.2019, ora 18.00, la adresa din București, Șoseaua Panduri, nr. 68-72, intrarea dinspre bulevardul Eroilor, sector 5, cu:

Ordinea de zi:

1.Prezentarea Raportului de activitate pe 2017-2018;
2.Prezentarea Raportului financiar contabil și balanța pe 2017-2018;
3.Prezentarea Raportului auditorului pe 2017-2018;
4.Analiza propunerilor Consiliului director de modificare a actelor constitutive ale Fundației Colegiului Național de Apărare;
5.Completarea componenței Consiliului Director;
6.Diverse.

Ordinea de zi anunțată mai sus se poate completa prin hotărârea Adunării generale.
Menționăm că:

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și informații suplimentare privind Adunarea Generală se pot obține/solicita la Registratura/Secretariat și/sau la adresa de poștă electronică secretariat@fcnap.ro

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut în “STATUT”, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, pentru aceeași dată, la ora 19.00, la aceeași adresă din București, Șoseaua Panduri, nr. 68-72, intrarea dinspre bulevardul Eroilor, sector 5, cu aceeași ordine de zi.

Precizăm că, potrivit art. 7 alin. (1) lit.h). din Statut, în cadrul Adunării generale convocată pentru data de 07.05.2019, îsi pot exprima în mod valabil votul doar membrii care au achitat cotizația anuală pentru anul 2018.

Președinte
Dr. Cristian Vasile PETCU

  • Newsletter