Home

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA !

Pe 1 Decembrie 2016 se împlinesc 98 de ani de când, la Alba Iulia, într-o atmosferă cu puternice semnificații, prin maturitatea unui popor pus în fața alegerii propriului drum, s-a săvârșit cel mai însemnat act din istoria sa. A fost momentul când, cu patriotism și dragoste de Patrie, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate „Declaraţia de Unire cu Ţara”.

Actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă nu doar sărbătoarea de suflet a tuturor românilor. Acest moment este simbolul unității poporului român în jurul unei idei: expresia dorinței de libertate.

De Ziua Naţională suntem chemați să rememorăm cu preţuire şi respect faptele de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal: făurirea Statului Naţional Unitar având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură.

Fundația Colegiului Național de Apărare îi îndeamnă pe toţi membrii săi și pe absolvenții cursurilor organizate de CNAp, să nu uite lecţia Marii Uniri: să avem deci permanent exemplul înaintașilor și să continuăm să ne onorăm cuvântul dat României.

Vom fi mereu preocupati de identificarea, susținerea și promovarea intereselor României în domeniul securității și apărării naționale, de găsirea soluţiilor eficiente pentru menținerea integrității teritoriale a României și de asigurarea unui climat în care noile generații să se dezvolte în armonie, pace și relații de bună vecinătate.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA !

  • Newsletter