Home

TRANSFORMAREA FORTELOR ARMATE ALE ROMANIEI – UN RASPUNS DIRECT LA NOILE PROVOCARI ALE MEDIULUI DE SECURITATE

In ultimii 20 de ani, sistemul militar romanesc a trecut printr-o importanta transformare conceptuala si structurala, determinata de evolutia mediului de securitate in continua schimbare, dar si de accederea tarii noastre la structurile NATO si UE.

Aceasta transformare era necesara pentru a putea asigura capabilitatile necesare pentru promovarea si apararea intereselor nationale impotriva amenintarilor curente si viitoare. De asemenea, aveam nevoie de aceasta transformare pentru a ne putea indeplini angajamentele asumate fata de NATO, UE si alte organizatii internationale de securitate si aparare, ceea ce presupunea transformari atAt de ordin structural, cat si organizational, alaturi de transformari semnificative in structura de forte si zonele relationate, cum ar fi capabilitatile, informatiile, antrenarea si educarea, achizitiile, managementul personalului, bugetarea si planificarea.

Initierea procesului de transformare a fost determinata, in principal, de procesul general de reforma sociala si militara, dar si de contradictiile dintre structura supradimensionata a sistemului militar (peste 300.000 oameni) si potentialul socio-economic redus de a-l sustine, precum si de restrictiile impuse de tratatele internationale, referitoare la reducerea armamentelor (Documentul de la Viena si Tratatul de la Paris). Repere importante in procesul de de transformare au fost: semnarea Parteneriatului pentru Pace (26 ianuarie 2004) si a Parteneriatului strategic cu SUA (11 iulie 1997), precum si adoptarea sistemului de planificare din cadrul Planului de actiune pentru aderarea la NATO (MAP), incepand cu anul 1999. Toate acestea au insemnat inceputul procesului de sincronizare intre masurile si activitatile dezvoltate de Fortele Armate RomAne si NATO.

In acest sens, pana in 2025, procesul de transformare se va desfasura parcurgand urmatoarele faze:

  • Prima faza – cea a restructurarii de baza (2005-2007) a fost completata. In aceasta faza au fost atinse urmatoarele obiective pe termen scurt: restructurarea si reorganizarea sistemului de management la nivel strategic si operativ; inceperea operationalizarii fortelor destinate NATO si UE, asa cum au fost stabilite prin procesul de planificare al celor doua organizatii; implementarea serviciului militar pe baza de voluntariat etc.
  • Faza a doua a transformarii este cea a integrarii operationale in NATO si UE (2008-2015). In aceasta faza se vor atinge obiectivele pe termen mediu ale transformarii, care constau in: continuarea operationalizarii fortelor destinate NATO si UE; continuarea achizitiilor de echipamente noi si implementarea programelor majore de achizitii; reorganizarea sistemului militar de educatie, in conformitate cu conceptia adoptata; cresterea participarii la NRF si contributia la capabilitatile de aparare ale UE.
  • Faza a treia, cea a integrarii tehnice depline in NATO si UE (2016-2025), va asigura indeplinirea obiectivelor de transformare pe termen lung: eforturile si resursele financiare si umane vor fi concentrate pentru asigurarea capabilitatilor asumate si incluse in Tintele de capabilitati si participarea la NATO si UE – conducerea misiunilor si operatiilor; continuarea activitatii de imbunatatire si inzestrare cu echipamente noi si atingerea nivelului de interoperabilitate cu fortele armate ale alor natiuni ale UE si NATO etc.

In acest context, obiectivul de baza al procesului de transformare il constituie ajustarea structurii Fortelor Armate Romane la mediul de securitate prezent si viitor, pentru a putea indeplini angajamentele nationale fata de Alianta, in concordanta cu procesele si fenomenele din planul de transformare al NATO. Scopul este de a face Fortele Armate RomAne capabile sa participe la intregul spectru de misiuni desfasurate de Alianta si UE.

 

Pornind de la Strategia de Transformare, detalierea aspectelor si activitatilor este realizata printr-un Plan de Implementare. Acesta este dezvoltat la nivelul Statului Major General si este supus actualizarilor periodice, pe baza noilor provocari, inclusiv a celor generate de Strategia de Transformare a NATO.

Avand ca scop realizarea obiectivelor pe termen mediu, in timpul acestei faze, Romania va continua:

  • Operationalizarea fortelor;
  • Programele majore de achizitii;
  • Indeplinirea cerintelor de interoperabilitate;
  • Adoptarea unei noi structuri de comanda si control;
  • Adaptarea proceselor nationale la sistemul de planificare a apararii bazata pe capabilitati al NATO si UE.

Pe parcursul primelor doua faze ale procesului de transformare, Armata Romaniei a participat si continua sa participe la toate operatiile majore ale NATO, UE sau de coalitie de pe glob, din Balcani, Irak sau Afganistan.

Participarea in aceste operatii a oferit excelente oportunitati excelente de a antrena fortele in conditii de lupta reale si provocari emergente, pentru ca armata sa-si adapteze viziunea si planurile in functie de lectiile identificate si invatate.

In urmatoarea perioada de timp, transformarea va reprezenta, in primul rand, un raspuns direct la adresa noilor provocari, in al doilea rand, va accelera modernizarea fortelor si va contribui la reformarea si reorganizarea acestora, iar in al treilea rAnd va duce la o mai buna generare a fortei si mai bune procese de angajare.

Transformarea Fortelor Armate Romane nu reprezinta un obiectiv specific, ci un proces continuu si un raspuns adecvat la evolutia mediului de securitate, la transformarile NATO si UE si la angajamentele asumate de Romania la nivel international. Acest proces necesita, de asemenea, resurse si eforturi substantiale.

Viitorul nu va fi neaparat de partea celor mai performante tehnologii, ci mai ales de partea acelor forte capabile sa reactioneze rapid la schimbarile majore si sa se adapteze rapid si eficient la acele cerinte impuse de caracterul permanent schimbator al mediului de securitate.

  • Newsletter