Home

Conferința cu tema „UNIREA PRINCIPATELOR ȘI DINAMICA UNITĂȚII NAȚIONALE”

Pe 23 ianuarie, în preziua aniversării Unirii de la 1859, sucursala Iași a Fundației Colegiului Național de Apărare a organizat, în colaborare cu Primăria municipiului, Conferința cu tema „Unirea Principatelor și dinamica unității naționale”. Cei peste două sute de participanți, reuniți în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Al. I. Cuza”, au avut posibilitatea să ia contact cu idei și interpretări interesante despre acest eveniment, și totodată să celebreze Unirea.

Fundația Colegiului Național de Apărare, sucursala Iași, adresează mulțumiri speciale celor care au conferențiat: acad. Ioan Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău), acad. Victor Spinei, prof. dr. Adrian Cioroianu și prof. dr. Ioan Cristescu. Suntem recunoscători, pentru găzduire și sprijin, Universității „Al. I. Cuza”, prima mare instituție ieșeană creată după Unirea de la 1859.

De asemenea, dorim să mulțumim voluntarilor care ne-au ajutat în procesul de organizare, precum și partenerilor media care, și de această dată, au dovedit deschidere și interes față de activitatea noastră.

Le mulțumim ieșenilor care au ales să participe la această manifestare: reprezentanți ai unor instituții publice, ai cultelor, personalități ale societății civile și, nu în ultimul rând, studenților. Prezența lor, într-un număr atât de mare, este cel mai important factor de validare a demersului nostru civic.

A fost o întâlnire plină de semnificații, în urma căreia s-a desprins nevoia ca Unirea de la 1859 să rămână o temă prioritară pentru istorici, dar și pentru opinia publică. Din perspectiva orașului Iași, rolul elitelor politice și culturale ieșene în actul Unirii și, ulterior, în edificarea statului român modern trebuie cunoscut și respectat.

Așadar, ziua de 24 ianuarie 1859 ar trebui să fie un reper pentru toți cei care consideră că, și astăzi, unitatea este cea care conferă națiunii putere și capacitate de progres.

  • Newsletter