Home

Cristian PETCU: „Este pentru prima oară când FCNAp își deschide o sucursală. Și, iată că, prima este la Iași, într-un moment extrem de important pentru istoria României!”

Fundația Colegiului Național de Apărare (FCNAp) împreună cu Primăria Municipiului Iași au organizat luni, 23 ianuarie a.c., la Palatul Culturii Iași, sesiunea de comunicări științifice intitulată „Românii, Europa și Unirea”.

Evenimentul a fost organizat în marja manifestărilor dedicate zilei de 24 ianuarie, marcând astfel Unirea Principatelor Române și, practic, primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.

Sesiunea de comunicări științifice s-a bucurat de prezența președintelui FCNAp, dl Cristian PETCU, primarului Municipiului Iași, dl Mihai Chirica, secretarului de stat al Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, dl Mihai Șandru, președintelui Partidului Liberal din Republica Moldova, dl Mihai Ghimpu, a dlui profesor Gheorghe Onișoru, vicepreședinților FCNAp, reprezentanților mediului academic și cultural din Iași, a numeroșilor absolvenți ai cursurilor organizate de către Colegiul Național de Apărare, precum și a reprezentaților mass-media locală și centrală.

Cu acest prilej, dl Cristian Petcu a subliniat importanța organizării acestui eveniment care vine „să rememoreze cu preţuire şi respect faptele de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal: făurirea Statului Naţional Unitar având drept bază unitatea de neam, limbă şi cultură. De asemenea, FCNAp îi îndeamnă pe toţi membrii săi și pe absolvenții cursurilor organizate de CNAp, să nu uite lecţia Marii Uniri: să avem deci permanent exemplul înaintașilor și să continuăm să ne onorăm cuvântul dat României.”

Evenimentul a marcat și lansarea oficială a Sucursalei Iași a Fundației Colegiului Național de Apărare, prilej cu care președintele sucursalei Iași a FCNAp și vicepreședinte al FCNAp, dna Mariana Rotariu a subliniat “vom fi mereu preocupati de identificarea, susținerea și promovarea intereselor României în domeniul securității și apărării naționale, de găsirea soluţiilor eficiente pentru menținerea integrității teritoriale a României și de asigurarea unui climat în care noile generații să se dezvolte în armonie, pace și relații de bună vecinătate.”
Biroul de presă

Despre Fundația Colegiului Național de Apărare

Înființată în anul 1993, Fundația Colegiului Național de Apărare (FCNAp) este un think tank specializat în gândire strategică, o organizație independentă, neguvernamentală și fără scop lucrativ. Principalul scop al FCNAp, potrivit statutului, constă în “identificarea, susținerea și promovarea intereselor României în domeniul securității și apărării naționale”. În anul 2004, FCNAp obține statutul de utilitate publică. Membrii FCNAp sunt, în principal, absolvenți ai Colegiului Național de Apărare – cea mai înaltă formă de învățământ superior în domeniul securității și apărării naționale.

  • Newsletter